o nás

   archa architekt je architektonický a projekční atelier, který zajišťuje komplexní servis pro klienty ve stavebnictví od návrhu až po realizaci stavby.

   Individuální přístup

   ke klientovi je jeden z hlavních prvků  naší filozofie, naše projekty  zohledňují vlastnosti pozemku, urbanistické souvislosti, provozní požadavky a finanční možnosti investora.
   Návrhy mají od počátku reálné technické, technologické a finanční parametry. Klient průběžně celý proces ovlivňuje.

   Technické zázemí ateliéru

   je zajištěno moderním počítačovým vybavením. Veškerá práce je digitalizovaná, což umožňuje vysokou produktivitu práce a jednoduchou komunikaci.

   Architektonická a projekční činnost

   našeho ateliéru se zabývá urbanistickým, architektonickým a interiérovým navrhováním. Poskytujeme všechny stupně projektové dokumentace:
   - projekt pro územní rozhodnutí
   - projekt pro stavební povolení
   - projekt pro provedení stavby
   - autorský a technický dozor při realizaci stavby

   Inženýrskou činností

   získáváme k našim projektům na základě jednání s dotčenými orgány státní správy závazná rozhodnutí:
   - rozhodnutí o umístění stavby
   - stavební povolení
   - kolaudační rozhodnutí